Zodpovedný vedúci: Ing. Dalibor CicmanPrevádzkuje: Henro s.r.o.Ovocinárska 25 083 01 Sabinov ICO 46726608 DIC 2023542455 Niesme platcami DPH. email: info@sedacivakemi.sktel.: +421/ 51 4523087fax: 051/4892011mobil: 0948517411Bankové spojenie:VUB Banka, a.s. 2614849155/0200Firma je zapísaná v ŽRSR OÚ PO č. 708-12124Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Prešovský krajKonštantínova 6, 080 01 Prešov 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 051/ 7721 597             fax č.: 051/ 7721 596 e-mail: pr@soi.skPrevádzková doba: automaticke potrvdenie objednávky: Pondelok - Nedela: 00-24he-mail, mobil: Pondelok - Piatok: 07-16 h